Gemme-liste

Engelsk B1 - For au Pairs

Engelsk B1 - For au Pairs

Mål: At du kan forstå en klar fremstilling af dagligdags emner. At du kan håndtere de fleste situationer, du vil kunne komme i, når du rejser i et land, hvor sproget tales. At du kan redegøre for oplevelser og forventninger og begrunde holdninger og planer.

Kurset er for deltagere, som ikke kan tage dansk og som ønsker at forbedre deres engelsk-kundskaber. 

Undervisningsmateriale: Oplyses ved undervisningens start