Gemme-liste

Engelsk B1/B2

Engelsk B1/B2

Øvet niveau

Du kan forstå en klar fremstilling af dagligdags emner og kan håndtere de fleste situationer, du vil kunne komme i, når du rejser i et land, hvor sproget tales.

Mål: At du kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst, der handler om både konkrete og abstrakte emner. At du kan læse og forstå de fleste let tilgængelige romaner og moderne noveller. At du detaljeret kan fortælle om dine interesser eller fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne med afvejning af fordele og ulemper.

Tegnforklaring:
F.eks. angiver A1+ at kurset er for dig, der allerede har modtaget undervisning på det pågældende niveau i en sæson. A1/A2 angiver f.eks., at kurset er for dig, der har modtaget undervisning på niveau A1 eller A1+ i flere sæsoner.