Gemme-liste

Engelsk B2

Engelsk B2

generelt mål for undervisningen: At du kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst, der handler om både konkrete og abstrakte emner og at du kan læse og forstå de fleste lettilgængelige romaner og moderne noveller. Vi træner at du kan redegøre detaljeret for dine interesser eller fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne, med afvejning af fordele og ulemper.

Undervisningsmateriale:

Oplyses ved undervisningens start.