Gemme-liste

Engelsk B2+

Øvet niveau

B2+

 Målet for undervisningen vil være, at du kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst, der handler om både konkrete og abstrakte emner. At du kan læse og forstå de fleste lettilgængelige romaner og moderne noveller. At du kan redegøre detaljeret for dine interesser eller fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne, med afvejning af fordele og ulemper.

Et sprogkursus på niveau B2+ angiver, at deltagere har modtaget undervisning i engelsk på B2 niveau i et par sæsoner.

Eventuel information om undervisningsmateriale finder du under underviserens profil. Underviseren kan også vælge at oplyse dette ved holdstart.