Gemme-liste

Fransk B1

Fransk B1

Niveaubeskrivelse

Vi tager udgangspunkt i den fælleseuropæiske standard for evaluering af sprogundervisning. Nedenfor finder du de mål, der sættes for undervisningen på det givne niveau.

Let øvet niveau B1 

Mål: At du kan forstå en klar fremstilling af dagligdags emner. At du kan håndtere de fleste situationer, du vil kunne komme i, når du rejser i et land, hvor sproget tales. At du kan redegøre for oplevelser og forventninger og begrunde holdninger og planer. 

Undervisningsmaterialet oplyses første mødegang.

Bemærk vedr. undervisning hos Laure Perez: Undervisningen foregår kl. 9.00-10.30 uden pause.

À bientôt !