Gemme-liste

Fransk B1

Øvet niveau
B1

Målet med undervisningen vil være, at du kan forstå en klar fremstilling af dagligdags emner. At du kan håndtere de fleste situationer, du vil kunne komme i, når du rejser i et land, hvor sproget tales. At du kan redegøre for oplevelser og forventninger og begrunde holdninger og planer.

Eventuel information om undervisningsmateriale finder du under underviserens profil. Underviseren kan også vælge at oplyse ved holdstart.