Gemme-liste

Italiensk A1+

Italiensk A1+

Niveaubeskrivelse

Vi tager udgangspunkt i den fælleseuropæiske standard for evaluering af sprogundervisning. Nedenfor finder du de mål, der sættes for undervisningen på det givne niveau.

Tegnforklaring: 

A1+ angiver at kurset er for dig, der allerede har modtaget undervisning på det pågældende niveau i een sæson.

Basisniveau - Basic speaker

A1 
Mål: At du kan forstå en enkel samtale om kendte dagligdags ting, når der tales langsomt og tydeligt. At du kan læse enkle sætninger. At du kan føre en enkel og langsom samtale, hvis du bliver hjulpet. Du vil for eksempel kunne redegøre for, hvor du bor.

Undervisningsmateriale: Holdet starter med Passaparola 1. Underviseren tilpasser materialet til deltagernes niveau og forventninger.