Motion

Hjertetræning · Genoptræning

Genoptræning for hjertepatienter

Har du brug for genoptræning efter en hjerteoperation, en blodprop eller andre problemer med hjertet?

Især efter du har været syg, er det vigtigt at dyrke motion. Mange er bange for at begynde at dyrke motion igen efter en blodprop eller en hjerteoperation, og det er så vigtigt, at du kommer i gang igen. Derfor har FOF Gentofte oprettet flere særlige genoptræningshold, for dig der skal til at motionere igen. Vi træner kondi, laver styrketræning og afspænding. Du lærer din krop at kende og finder ud af, hvor meget din krop kan klare. Du lærer dine fysiske reaktioner at kende, og øvelserne tilpasses naturligvis efter dit behov og formåen. For at deltage på vores genoptræningshold skal du være selvhjulpen: Du skal selv kunne komme op og ned fra gulvet, og skal kunne klare dig uden ganghjælpemidler. Din læge eller kardiolog skal give tilladelse til at du deltager i træningen. FOF Gentofte tilbyder også genoptræning for brystopererede.