Sidstehjælp

Sidstehjælpskursus – få en bedre forståelse døden

FOF Gentofte har, sammen med Foreningen for Palliativ Indsats, udviklet et kursus i Sidstehjælp. For mange er det svært at forholde sig til døden, og den sidste levetid, og derfor ønsker en bedre indsigt i denne svære periode.

Bliv klogere på døden

Formålet med kurset i Sidstehjælp er at formidle viden om det at være døende, og stå overfor den sidste levetid. Et Sidstehjælpskursus hos FOF vil derfor fokusere på alle aspekter der er, i forhold til døden, og de forskellige aspekter der vedrører:

  • Fysiske/kropslige forhold
  • Psykologiske processer
  • Sociale og juridiske problemstillinger
  • Religiøse, eksistentielle spørgsmål

Kurset er delt ind i fire moduler, fordelt over en dag, hvor man kommer igennem de mange aspekter. Undervejs vil kursisterne blive inddraget i gruppearbejde, diskussioner og samtaler, i forhold egene erfaringer med døden. Det er en måde at sikre at alle bliver mere fortrolige med døden, og får en bedre forståelse for hvad Sidstehjælp kan gøre for en døende.

Læs mere

Hvem kan deltage på kurser i Sidstehjælp?

Kurset er for alle der ønsker at vide mere om døden og livet i den sidste tid. Kurset henvender sig både til pårørende til døende, men også vågetjenester eller humanitære foreninger. Du kan deltage i sidstehjælpskurset på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup.

Hvis du vil vide mere omkring vores Sidstehjælpskursus, kan du altid kontakte os på tlf: 3963 7010 eller mail: fof-gentofte.dk.

Sidstehjælp

Sidstehjælp