Have | Jagttegn | Sejlads

Jagttegn

Jagttegn

Ønsker du at erhverve dig et jagttegn?

Du kommer her igennem det obligatoriske jagttegnskursus.

Vores jagttegnskursus indeholder, jagtteori, jura, vildtbiologi, vildtkending, jagtledelse, jagtsikkerhed, natur- og vildtpleje, afstandsbedømmelse, skydning og skydeteknik.

Udover den enkelte lektion må der påregnes tid til forberedelse hjemme samt den praktiske del af kurset som vil blive afholdt på weekenddage efter nærmere information. 

Der er obligatorisk mødepligt, af hensyn til godkendelse til at gå til jagtprøve.
Der vil ud over kursusprisen være udgifter til teoribog, øvrige materialer, frivillig jagtprøve, skydebaneafgifter m.v., ialt kr. 1.800,- som afregnes til underviseren senest 2. mødegang.

 
For at kunne erhverve jagttegn må man ikke være dømt for overtrædelse af våbenloven, loven om euforiserende stoffer eller være dømt for vold.