Have | Jagttegn | Sejlads

Duelighedsprøven - praktisk del

Duelighedsprøve - Praktisk del

Under korte ture i Øresund gennemgår vi sejladsteknik for motor og sejl, styring, havne- og sikkerhedsmæssige manøvrer samt sejladsplanlægning. Der kræves ingen forkundskaber. Efter kurset, der afvikles i samarbejde med Nordsjællands Sejlerskole, er der mulighed for at aflægge den praktiske del af duelighedsprøven i henhold til Søfartsstyrelsens regler. 

Prøvegebyr ca. kr. 350 (2017-pris) afregnes med censor. 

Nærmere oplysninger hos instruktør Preben Leenders på tlf. 40510608. 

Mødested: Skovshoved havn.