Have | Sejlads

Duelighedsprøven - teoretisk del

Duelighedsprøven 

Teoretisk del
Jørgen Laurbjerg

Der undervises i navigation efter Søfartsstyrelsens pensum (terrestrisk navigation, farvandsafmærkning og nautiske instrumenter, bl.a. GPS, søvejsregler, brandbekæmpelse og beskyttelse af havmiljøet). Et koncentreret forløb med en del hjemmearbejde. Bemærk: Udgifter udover kursusafgift: Ca.kr. 1000,- for søkort, lærerbøger og prøvegebyr.
Ved sidste mødegang er der prøve, der varer ca. 4 timer.