Sprog

Engelsk B1

Engelsk B1

Niveaubeskrivelse

Vi tager udgangspunkt i den fælleseuropæiske standard for evaluering af sprogundervisning. Nedenfor finder du de mål, der sættes for undervisningen på det givne niveau.

Øvet niveau - Independent speaker

B1

Målet med undervisningen vil være, at du kan forstå en klar fremstilling af dagligdags emner. At du kan håndtere de fleste situationer, du vil kunne komme i, når du rejser i et land, hvor sproget tales. At du kan redegøre for oplevelser og forventninger og begrunde holdninger og planer.

Undervisning hos Anette Pierce:

Dette hold fokuserer på almen sprogforståelse og konversation. Målet for undervisningen er at forstå og bruge almindeligt anvendte ord og udtryk. At du kan læse og søge efter oplysninger i enkle tekster, for eksempel menukort, brochurer og køreplaner. At du kan føre en enkel samtale og håndtere de fleste situationer, du vil kunne komme i, når du rejser i et land, hvor sproget tales. Du vil for eksempel kunne fortælle om din familie, arbejde og hobbyer, spørge om hjælp o.lign.

De konkrete emner tilpasses kursisternes ønsker og behov, så materialer og materialeudgifter besluttes efter kursusstart. Vi kan fx læse artikler og forskellige tekster fra nettet, se videoer eller læse noveller/en roman, som deltagerne køber. 
Vi træner primært at læse og tale engelsk. Vi arbejder med skriftlige øvelser, grammatik og ordforråd for at understøtte sprogudviklingen.

Du skal være indstillet på at lave noget hjemmearbejde mellem mødegangene og bidrage til en god og sjov stemning, når vi er sammen. 

Bemærk, at Anette Pierce ikke underviser følgende dage: 3. oktober og 7. november.

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
391182
man 21-01-19 11:15
FOF-Huset
Karen Galloway
14 gange
Kr. 1395
383182
man 10-09-18 09:00
FOF-Huset
Karen Galloway
27 gange
Kr. 3375