Sprogkurser

Fransk B2

Øvet niveau

B2

Målet for undervisningen vil være, at du kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst, der handler om både konkrete og abstrakte emner. At du kan læse og forstå de fleste lettilgængelige romaner og moderne noveller. At du kan redegøre detaljeret for dine interesser eller fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne, med afvejning af fordele og ulemper.

Eventuel information om undervisningsmateriale finder du under underviserens profil. Underviseren kan også vælge at oplyse ved holdstart.