Sprog

Tysk A2

Basisniveau
A2

Generel beskrivelse af niveau A2

Målet for undervisningen vil være, at du kan forstå ofte anvendte ord og udtryk og hovedindholdet i en besked, der drejer sig om din dagligdag. At du kan læse og søge efter oplysninger i enkle tekster, for eksempel menukort, brochurer og køreplaner. At du kan føre en enkel samtale, hvor der udveksles informationer uden yderligere uddybning. Du vil for eksempel kunne redegøre for din familie og dagligdag.

Hvilke forkundskaber burde kursisterne have?

Vi henvender os til lidt øvede personer. Kurset er for dig, der allerede har et grundlæggende kendskab til det tyske sprog og som er lidt øvet. Det er ikke noget problem, hvis du taler med grammatikfejl, men du bør allerede kunne formulere og forstå korte, nemme sætninger i nutid, f.eks. om sig selv,  fritidsinteresser eller familien.

Hvad handler kurset om?

Du vil gerne udvide dit ordforråd og blive bedre til at føre samtaler om hverdagsemner. Samtidig skal du lære at formulere sætninger i førnutid og datid. Vi kigger også på andre grammatiske emner (f.eks. navneordenes og kendeordenes bøjning) og der tilbydes øvelser, men her bestemmer kursisterne selv, i  hvilken omfang de ønsker at fokusere på grammatikken for at tale helt korrekt. Først og fremmest vil vi øve at kommunikere mundtligt på tysk.

Hvis du ønsker at gennemføre skriftlige øvelser, kan du gøre dette individuelt og få vejledning, men på holdet lægger vi vægt på det talte sprog.

Derudover bliver du informeret om de tysktalende landes kultur og samfund samt om interessante rejsemål, f.eks. med hjælp af korte film.

Hvilket materiale bruger vi?

Oplyses i forbindelse med holdstart.