Kursusgebyr

Kursuspris

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold.
Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer, såsom bøger, råvarer, model m.m. Evt. ratebetaling kan aftales ved henvendelse til kontoret.

Reduceret pris

R.pris - Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende, der kan fremvise en kopi af en SU-støttemeddelelse med bopæl i Gentofte kommune modtager tilskud fra kommunen på 25% af kursusprisen, dog ikke på ekstragebyrer som f.eks. entréer, bustransport, materialer, forplejning m.v.

Bemærk, at CPR.NR. skal oplyses ifølge Gentofte Kommune.
Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge.

Øvrige oplysninger

Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet. Betalingsfristen er 8 dage fra den dag, at De tilmelder Dem, medmindre andet er aftalt.
Bemærk: Der fremsendes ikke mødekort. Girokortet (indbetalingskortet) fungerer som mødekort. På girokortet angives startdato, tidspunkt og lokalitet.