Praktiske oplysninger

Tilmelding og betaling

Når du tilmelder dig, modtager du en mail eller et brev fra os. Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen. Overskrides betalingsfristen, slettes reservationen automatisk. Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af et hold. Ved for få tilmeldte til et hold, oprettes det ikke, og du vil få besked.

Kursuspris

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold. Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer, såsom fotokopier, bøger, råvarer, model m.m., som afregnes direkte med læreren på de enkelte hold.

Reduceret pris (R.pris)

Er du pensionist, efterlønsmodtager, arbejdsledig eller studerende med bopæl i Gentofte kommune får du 25 % rabat på kursusprisen. Er du studerende, skal du vise din SU støttemeddelelse for indeværende år som dokumentation, og du kan derfor ikke tilmelde dig via vores hjemmeside.

Udgifter til f.eks. entréer, bustransport, materialer, forplejning og lign. er ikke omfattet af 25 % rabatten. Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge.

Framelding af kurser

Hvis du fortryder en tilmelding, kan du få dit kursusgebyr retur helt op til 2 uger inden kurset starter, fratrukket et administrationsgebyr på 95 kr. Hvis et hold ikke kan oprettes, refunderer vi automatisk det fulde, indbetalte kursusgebyr til din NEMkonto.

Framelding ved rejser/særlige arrangementer

Hvis du bliver nødt til at framelde dig en rejse eller et arrangement, hvor der indgår billetter, gælder 2 ugers reglen ikke. Ved rejser gælder den tekniske rejsearrangør/rejsebureauets regler. Depositum tilbagebetales ikke. Vi anbefaler, at du selv tegner en afbestillingsforsikring, der dækker rejsens fulde beløb, såvel rejse som undervisning.

Deltagere fra andre kommuner

Du er meget velkommen hos os, selvom du ikke bor i Gentofte kommune. Vi skal blot have dit cpr.nr. oplyst.

En undervisningslektion hos FOF

En undervisningslektion er på 55 minutter, hvoraf de 10 minutter anvendes som pause. Undervisningstiden på motionshold er beregnet uden pause.

Force majeure

Vi fralægger os ansvaret for ikke gennemført undervisning, hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes pga. forurening eller lokaler, der lukkes pga. skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb.

Valg af deltagerrepræsentant foregår samme dag, som der er generalforsamling i marts 2015.

FOF-huset har adgangsforhold for kørestolsbrugere.

Vi tager forbehold for trykfejl samt evt. ændringer. Vi bestræber os på at have den samme underviser på i hele sæsonen, men ved længerevarende sygdom benytter vi vikarer.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse xx@yy.dk.