Tilmelding, framelding og kursusgebyr

TILMELDING
Du kan vælge mellem følgende former for tilmelding:

1. Besøg vores hjemmeside www.fof-gentofte.dk og betal direkte med dankort.
2. Send en mail til: fof@fof-gentofte.dk. Oplys holdnummer, navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr.
3. Ring til os på 3963 7010, så reserverer vi en plads. Samme dag sender vi et indbetalingskort eller en bekræftende mail. OBS: Betalingsoplysninger står i mailen.
4. Ved personlig henvendelse i: FOF-huset, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund.

Tilmeldingen er først endelig, når FOF Gentofte har modtaget betalingen.

FRAMELDING
Ved evt. framelding skal kontoret kontaktes hurtigst muligt.
Tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske op til 2 uger før holdet starter. Ved tilbagebetaling tilbageholdes et administrationsgebyr på 95 kr. Ved rejser i ind- og udland, jazz-, opera- og teaterforestillinger, hvor der er indkøbt billet, samt kulturelle udflugter, der inkluderer spisning, gælder denne regel ikke. Kontakt FOF-Gentofte 3963 7010 for at få oplyst hvilke frister for tilbagebetaling i forbindelse med afmelding, der er gældende. 

For weekendture og rejser gælder helt specielle afbestillings- og tilbagebetalingsregler. Kontakt os på 3963 7010 eller fof@fof-gentofte.dk for yderligere information.

Disse forholdsregler tages, fordi netop din tilmelding kan være afgørende for, at det nødvendige antal deltagere er tilmeldt, så holdet kan oprettes.

Hvis et hold ikke kan oprettes, refunderes det fulde, indbetalte kursusgebyr automatisk.
Tilbagebetaling sker til deltagernes NemKonto, hvorfor cpr.nr. på deltagere skal registreres i vores database.

Overflytning fra ét hold til et andet
Der vil være mulighed for at flytte til et andet hold efter nærmere aftale. Undtaget herfra er dog musik- og instrumentalhold.

KURSUSGEBYR
Kursuspris

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold.
Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer, såsom bøger, råvarer, model m.m.

Reduceret pris
Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende, der kan fremvise en kopi af en SU-støttemeddelelse med bopæl i Gentofte kommune modtager tilskud fra kommunen på 25% af kursusprisen, dog ikke på udgifter til f.eks. entréer, bustransport, materialer og forplejning m.v.

Bemærk, at cpr.nr. skal oplyses ifølge Gentofte Kommune.
Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge.

Øvrige oplysninger
Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet. Betalingsfristen er 8 dage fra den dag, du tilmelder dig, medmindre andet er aftalt.
Bemærk, vi fremsender ikke mødekort. Girokortet (indbetalingskortet) fungerer som mødekort. På girokortet angives startdato, tidspunkt og lokalitet.