Skanderborg Debatforum

Chris MacDonaldForedraget “Sundhed i et bredt perspektiv”

Vi lever et travlt liv i overhalingsbanen, hvor vi skal nå mere end vi nåede i går. Derudover så er kravet til vores engagement og indsats til arbejdet ble- vet større og større. Men døgnet har stadig kun 24  timer.

I dette foredrag fortæller Chris MacDonald om de seneste resultater inden- for sundhed, det drejer sig om alt fra kost til motivation, fysisk aktivitet og stress. Det hele bliver selvfølgelig krydret med en god portion humor. Chris MacDonald vil i dette foredrag ikke bare motivere, men også inspirere så tilhørerne går hjem med lysten til at begive sig hen imod en sundere  livsstil.

Kost, søvn, motion og en fornuftig stress-balance er den optimale kom- bination til vores velbefindende og en del af det sikkerdsudstyr, som er nødvendigt hvis vi skal leve livet i overhalingsbanen. Med sine erfaringer fra U-TURN fra TV og sin videnskabelige viden kombinerer Chris MacDonald i dette foredrag sin viden om, hvordan man bedst optimerer det sikkerheds- udstyr, som vi alle har brug for, hvis vi skal fungere   optimalt.

Chris MacDonald ved hvad han taler om. Han er uddannet cand.scient i Human Fysiologi ved Københavns Universitet. Derudover er han skaber af konceptet “Strong Body - Strong Mind” og “Sundhed i Balance”. Han er født og opvokset i USA, men har boet i Danmark siden  1999.

Torsdag 3. november kl. 19.00

Billetpris: 130 kr

Skanderborg Debatforum er et samarbejde mellem AOF, FOF, LOF og Skanderborg Bibliotek afholder i efteråret 2 debataftener i Kulturhuset.

Billetbestilling hos Skanderborg Bibliotek, tlf. 8794 2960.