Speedbådskørekort


På dette kursus vil der blive mulighed for at tage speedbådskørekort.

Pensum omfatter de stillede krav fra Direktoratet for søfartsuddannelse.

Der vil blive mulighed for praktisk øvelsessejlads på Skanderborg Sø, når vejret tillader det.

Efter endt kursus bliver der arrangeret teoretisk og praktisk prøve.

Ud over kursusgebyr må der påregnes udgifter til undervisningsmateriale samt prøvegebyr til Søfartsstyrelsen.

Kurset afholdes i samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.

Hold 18

Regnar Høg Johnsen

i Sejlklubbens klublokale, Sølystvej 32. Mandag kl. 19.00-21.45.

15 lektioner (5 gange)

Beg. 24. april

Pris 700 kr.