Speedbådskørekort / Duelighedsbevis

 

Speedbådskørekort (15 lekt.) / Duelighedsbevis (57 lekt)


På dette kursus vil der blive mulighed for at tage speedbådskørekort og duelighedsbevis.

De første 5 undervisningsgange er teoristoffet fælles og de der kun ønsker speedbådskort slutter her.

Pensum  omfatter  de  stillede krav fra Direktoratet  for  søfartsuddannelse, hvor der undervises i sikkerhed til søs, søfartsregler, farvandsafmærkninger, søkort og navigation, gennemgang af bådens teknik og udstyr.

Der vil blive mulighed  for  praktisk  øvelsessejlads på Skanderborg Sø, når vejret tillader det.

Efter  endt  kursus  bliver der arrangeret  teoretisk  og  praktisk  prøve. 

Ud  over  kursusgebyr  må  der  påregnes  udgifter til undervisningsmateriale samt prøvegebyr til Søfartsstyrelsen.

Kurset afholdes i  samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.

Hold 23 v. Regnar Høg Johnsen i Sejlklubbens klublokale, Sølystvej 32.
Mandage kl. 19.00-21.45
Beg. 16. september

Speedbådskørekort 800 kr

Duelighedsbevis 1700 kr.