Speedbådskørekort / duelighedsbevis

 

Speedbådskørekort (15 lekt.) / Duelighedsbevis (57 lekt.)

På dette kursus vil der blive mulighed for at tage speedbåd- skørekort og duelighedsbevis. De første 5 undervisnings- gange er teoristoffet fælles og de der kun ønsker speed- bådskørekort slutter her.

Pensum omfatter  de stillede  krav fra Direktoratet for søfartsuddannelse, hvor der undervises i sikkerhed til søs, søfartsregler, farvandsafmærkninger, søkort
og navigation, gennemgang af bådens teknik og udstyr.

Der vil blive mulighed for praktisk øvelsessejlads på Skanderborg Sø, når vejret tillader det.

Efter endt kursus bliver der arran- geret teoretisk og praktisk prøve.

Ud over kursusgebyr må der påregnes udgifter til undervisningsmateriale samt prøve- gebyr til Søfartsstyrelsen.

Kurset afholdes i samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.

Hold 22

Regnar Høg Johnsen

i Sejlklubbens klublokale, Sølystvej 32.
Mandage kl. 19.00-21.45.
Beg. 17 sept.
Speedbådskørekort: 800 kr.
Duelighedsbevis: 1700 kr.