Sprog

Fransk - let øvede

Fransk, let øvede, henvender sig til dem, der allerede kan lidt fransk. Vi arbejder på at blive sikre i det, vi har lært, så ordene kommer lidt nemmere, og der bliver mere over- skud til at huske grammatikken og udtalen. Vi arbejder med dialoger, lytte- og læseøvelser, udvider ordforrådet  og kendskabet til fransk kultur inden for nye emneområder samt indarbejder lidt nyt grammatik. Vores fokus er den mundtlige sprogfærdighed, men i det omfang kursisterne ønsker det, inddrager vi lette skriftlige opgaver til støtte for indlæringen. Kursets sigte er at øge din sikkerhed i at klare hverdags- og rejsesituationer i Frankrig. Materiale: Début 2, Vibeke Gade, Forlaget Systime. Eventuelt yderligere øvelsesmateriale aftales første gang. Forudsætninger: Du har haft ca. ½-1 års fransk, fx Fransk - begyndere.

Beg. 10. sept. Pris: 750 kr.

Hold 2 – 22 lektioner (11 gange)

Liselotte Kruse

Mandag kl. 17.00–18.45 i klassevær. 24 på Niels Ebbesens Skolen