Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Sonja Martens - formand
  • Inge Vestergaard - næstformand og lærerrepræsentant
  • Anette Møller
  • Per Loft-Jacobsen
  • Thorkild Vardinghus-Nielsen