Byvandringer

I renæssancens Aalborg

Reformationen tog udgangspunkt i Wittenberg i Tyskland, hvor den tyske munk Martin Luther i 1517 slog sine 95 teser på Wittenberg Slotskirkes kirkedør. 

I Danmark får vi reformationen i 1530’erne, og hvad betød det for Aalborg? Det ser vi på, når vi går rundt i byen, hvor vi ser på renæssancens arkitektur, hører om straffe samt ser på, hvilken ændring det fik i kirkerne.