Byvandringer

Nørresundby - før og nu

Nørresundby gennemgår netop nu en kolossal forandring. På torvet og i de gamle gader fortælles byens ældste historie - vi ser også på gamle huse. Ligeledes kommer vi ind på Kommunesammenlægningen i 1970. Dernæst går vi langs fjorden fra Limfjordsbroen til Lindholm Brygge – hvor tidligere forurenende industrivirksomheder nu er erstattet af attraktive boliger, plejehjem, strandpark osv.