Friluftsliv

Duelighedsbevis i sejlads - Teori

Kurset forbereder dig til teoretisk duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og er lystsejlerens grunduddannelse. 

Der arbejdes med emner som navigation, søvejsregler, søsikkerhed og sømandsskab. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve. 

For at få udstedt et duelighedsbevis skal en praktisk prøve også bestås, og denne kan tages f.eks. hos sejlklubbernes sejlerskoler. 

Ud over kursusafgift må påregnes udgifter til materialer og prøvegebyr - i alt ca. 1.000 kr.