inaktive-familiehold

Lektiehjælp i matematik for forældre med børn i folkeskolen

Har du svært ved at hjælpe dit barn med matematikken?

Så er løsningen måske lige her! Du får hjælp til at forstå de nye metoder i matematikundervisningen, så du kan være en støtte for dit barn i forståelsen af matematikken. Kurset er ikke rettet specifikt mod indskoling, mellemtrin eller udskoling, så undervisningen og opgaverne bliver tilpasset den enkeltes ønsker og behov. 

Vi mødes 5x2 lektioner, hvor vi kommer omkring nogle af de områder, der ofte giver problemer. Det vil sige udregningsmetoder ved gange og division, ligninger, geometri og brøker. Der bliver også plads til deltagerønsker, hvor du som kursist kan ønske et specifikt område, som volder problemer hjemme hos jer.