IT, iPhone, iPad m.m.

Temadag: Faderskabssager

Har du som de fleste andre slægtsforskere fundet aner, hvor faderen enten ikke er nævnt eller er anført som udlagt barnefader i kirkebogen?
Denne temadag giver en grundig introduktion til at finde oplysninger om faderskabssagen i såvel amternes som politiets arkiver. En faderskabssag indeholder typisk afhøringerne af moderen og den udlagte barnefader, fødselsattester, leveattester, dokumentation fra jordemoder og meget andet.

Temadagen foregår i et edb-lokale, hvor deltagerne vil få hjælp til at bestille relevant materiale i Statens Arkivers database Daisy. Alle deltagere bør inden kurset være tilmeldt som brugere hos Statens Arkiver, hvilket kan ske på www.sa.dk.

Fælles tur til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg den 1/11 2014, hvor materiale bestilt på Daisy kan ses. Kørsel til Viborg vil foregå som samkørsel i privatbiler med deling af udgifterne hertil.