IT, iPhone, iPad m.m.

Temadag: Fattigvæsen/Socialvæsen

Hvad gjorde din forfædre, hvis de ikke kunne forsørge sig selv?
Denne temadag giver en grundig introduktion til at finde oplysninger om dine aner, når de måtte ty til hjælp hos det offentlige, fordi de ikke længere kunne forsørge sig selv pga. arbejdsløshed, sygdom, alderdom eller andet. Hvis dine aner har fået fx fattighjælp, alderdomsunderstøttelse, ophold på fattiggård eller alderdomshjem, må du søge i de kommunale arkivalier for nærmere oplysninger herom. Endvidere kan du finde oplysninger i pastoratsarkiverne og fattigkommissionerne.

Temadagen foregår i et edb-lokale, hvor deltagerne vil få hjælp til at bestille relevant materiale i Statens Arkivers database Daisy. Alle deltagere bør inden kurset være tilmeldt som brugere hos Statens Arkiver, hvilket kan ske på www.sa.dk.

Fælles tur til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg den 1/11 2014, hvor materiale bestilt på Daisy kan ses. Kørsel til Viborg vil foregå som samkørsel i privatbiler med deling af udgifterne hertil.