IT, iPhone, iPad m.m.

Temadag: Skiftevæsen - Arven efter forfædrene

Hvor finder du oplysninger om skifterne efter dine forfædre?
Denne temadag giver en grundig introduktion til at finde oplysninger i såvel skifteprotokollerne som andre dokumenter fra skiftemyndigheden. Mange skifter kan ikke findes i skifteprotokollerne, men skifteretten kan have gemt dokumenter f.eks. underskrevne erklæringer fra afdødes børn om, at den efterladte måtte sidde i uskiftet bo, eller oversigt over afdødes arvinger.

Temadagen foregår i et edb-lokale, hvor deltagerne vil få hjælp til at bestille relevant materiale i Statens Arkivers database Daisy. Alle deltagere bør inden kurset være tilmeldt som brugere hos Statens Arkiver, hvilket kan ske på www.sa.dk.

Fælles tur til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg den 1/11 2014, hvor materiale bestilt på Daisy kan ses. Kørsel til Viborg vil foregå som samkørsel i privatbiler med deling af udgifterne hertil.