IT, iPhone, iPad m.m.

Slægtsforskning på nettet

Vil du gerne begynde at slægtsforske? Eller er du allerede begyndt, men har brug for hjælp og inspiration til at komme videre? 

På dette kursus vil vi gennemgå en række relevante kilder for slægtsforskere, som nu kan ses på nettet - eksempelvis kirkebøger, folketællinger, skifter, lægdsruller og skøde-/panteprotokoller.

Undervisningen foregår i et edb-lokale. Husk at medbringe en usb-stick.