Kend din by - byvandringer i Aalborg

Besøg i Gug kirke

I 1945 skænkede Proprietærparret Anna Dorthe og Hans Johan Hansen, Beatesminde, et areal på 5 tdr. land i Gug med henblik på opførelse af en kirke. 

Det var dog først sidst i 1960’erne i forbindelse med byens udvidelse mod syd, at der opstod et egentligt behov for en kirke.

Arkitekterne Inger og Johannes Exner stod for opførelsen, og kirken blev indviet i 1972. 

Kom, se og hør historien om Gug kirke. 

Efter rundvisningen vil kirkens organist spille lidt for os.