Krop og Bevægelse

Bevægelse i vand

Bemærk:

I bassinet er vanddybden 1,40 m.