Krop og Bevægelse

Børnerytmik for børn 2-5 år og forældre/bedsteforældre

Dette hold er tilrettelagt efter børn i aldersgruppen 2-5 år. 

Holdundervisning for børn og forældre/bedsteforældre, hvor der lægges vægt på sang, spil og bevægelse. Gennem legen med musikken, vil barnet opleve glæden ved at udøve musik i fællesskab med andre, samt styrke barnets sanser, og i det hele taget styrke barnet på flere planer bl.a. musikalsk, motorisk, sprogmæssigt og ikke mindst indlæringsmæssigt. Dette sker ved, at barnet stifter bekendtskab med rytmer, lyde, sang og bevægelser til musik. Derudover er dette en glad time hvor forældre/bedsteforældre og barn får mulighed for at knytte et stærkt bånd.

Prisen er for 1 voksen + 1 barn.