Personlig Udvikling

Forberedende kursus i medicin

Medicin er en af Danmarks mest populære uddannelser - hvert år er der kamp om pladserne, og det bliver kun sværere at komme igennem nøglehullet.

Kunne du tænke dig at øge dine chancer eller blot have et forspring inden start, så tag på dette kursus!

På kurset får du et indblik i nogle af de teoretiske aspekter, der findes på medicinstudiet: Anatomi, histologi, fysiologi, embryologi og patologi. Der vil både være tavleundervisning på et helt basalt niveau, hvor der bl.a. vil blive undervist i hvad forskellene er på de forskellige emner og hvad de indeholder.

Du får et indblik i vejen til lægelivet, altså alt fra kvote 2 ansøgningen til at skulle vælge speciale, når man engang er blevet færdig som læge. 

Kurset vil også give et indblik i, hvordan du som sundhedsproffessionel på bedst mulig vis kommunikerer med patienter for bl.a. at opnå det læge/patient tillidsforhold, der er brug for, for at behandle patienten bedst muligt. 

Der vil blive undervist i færdighederne; journalskrivning, objektiv undersøgelse af lunger og hjerte og sutur (sammensyning af sår). Underviserne vil også give et indblik i deres studieteknikker samt uddannelsens opbygning på tværs af universiteterne.

Kurset vil blive undervist af to engagerede medicinstuderende fra Aalborg Universitet. Ydermere vil der være et spændende oplæg med en ung læge, der fortæller om sin vej til lægelivet og vil fortælle spændende historier fra afdelingerne, som han har været på.

Der vil blive serveret kaffe/the, men husk en madpakke.