Personlig Udvikling

Førstehjælp

Gennemgang af Førstehjælpens 4 hovedpunkter. Der indøves på Dukker HL redning og øvelser i stabilt sideleje, Hjerte-/Lungeredning og (AED) Hjertestarter.

Derudover er der gennemgang af den livreddende førstehjælp i forskellige situationer, så som chok, bevidstløshed, store blødninger, slag mod hovedet, fremmedlegemer i halsen og knoglebrud, m.m. foruden gennemgang i brug af Hjertestarter (AED).

Der udstedes kompetencegivende bevis, hvis målkrav er opnået.

Materialepris 165 kr. afregnes direkte med underviseren.

Medbring gerne en madpakke.