Personlig Udvikling

Førstehjælp ved hjertestop

Du lærer, både selvstændigt og i samarbejde med andre, at kunne håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. 

Du lærer desuden, hvordan du giver relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene. 

Afslutningsvis lærer du at anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen. 

Der udstedes et elektronisk kursusbevis. 

Det er en god idé at medbringe en madpakke.