Personlig Udvikling

Førstehjælp ved ulykker

Du lærer at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt. 

Du bliver i stand til at skabe sikkerhed for dig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker, samt at yde førstehjælp ved større ulykker og kunne nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil. 

Desuden lærer du at yde psykisk førstehjælp i de første minutter. 


Der udstedes et elektronisk kursusbevis.