Personlig Udvikling

Mindfulness workshop

Kort introduktion til mindfulness med indblik i den konkrete praksis. 

Workshoppen består af praksis med meditationer, siddende og liggende, og bevægelse med yogastræk og qi gong. Understøttende viden om stress og mindfulness vil indgå i mindre omfang. 

Du får inspiration til videre at bruge og udforske mindfulness.