Senior

Foredragsrække med Ældresagen

25. januar: Slagere fra 50'erne og 60'erne v/ Flemming Retbøll

29. marts: At vælge livet - med humor, glæde og værdi v/ Ole Kamp

19. april: Når livet bliver for fedt v/ Flemming "Røde" Jensen

Pris pr. foredrag 50 kr. 
Tilmelding direkte til Ældre Sagen på tlf. 98 12 03 44