Senior

Foredragsrække med Ældresagen

Onsdag 30. januar: Fisk kan ikke tale v/Jens Østergaard

Onsdag 27. februar: Fra slagtersøn i Thy til kommunaldirektør i Aalborg v/Jens Kristian Munk

Pris pr. foredrag kr. 50. 
Tilmelding direkte til Ældre Sagen på tlf. 98 12 03 44