Sprog

Japansk 1 - fortsættere

Her har du lidt kendskab til de japanske tegnsystemer, dvs. hiragana, katakana, kanji og roma-ji. 

Vi arbejder med talefærdigheden i fokus, samt ordforrådsøvelser til indlæring af nye ord. 

Skriftlige/grammatiske øvelser introduceres.