Sprog

Japansk 2

Dette er kursus er for dem, der allerede har et basalt kendskab til de japanske tegne systemer, dvs. hiragana, katakana, kanji og roma-ji. Du kan nogenlunde genkende alle hiragana og katakana, næsten uden at bruge roma-ji. På dette kursus får du viden om Japansk kultur og sprog på en afslappende måde. Udgangspunktet vil være basal sprogundervisning med henblik på at kunne føre lidt komplicerede daglige samtaler og fordybende forståelse for den japanske grammatik. Derudover vil der i kursusrækken blive vist korte film og klip ligesom der vil være fokus på Japanske spil og anden underholdning.