Sprog

Lektiehjælp i dansk for forældre med børn i folkeskolen

Forældre vil gerne hjælpe deres børn med at lave lektier og derigennem følge med i, hvad der sker i barnets skole.
Måske synes du, det kan være svært, da undervisningen i dag kan være meget anderledes, end da du gik i skole. Her vil vi gennemgå grundlæggende færdigheder inden for læsning, mundtlig dansk, skriftlig dansk og stavning med udgangspunkt i dit barns danskbøger.