Sprog

Tysk

Tag et tyskkursus hos FOF Aalborg

Tysk er et af de mest brugte fremmesprog. Det tyske sprog åbner døren til den tysktalende verden. Ca. 100 millioner mennesker i Europa taler tysk som modersmål – og så er tysk et meget vigtigt sprog på arbejdsmarkedet, i handel og til daglig tale. Man kan knytte kontakter og skabe relationer til tysktalende mennesker.

Kom og vær med på et af  FOF Aalborgs spændende tyskkurser.  

Niveauinddeling for sprogundervisning

NIVEAU 1
For dig uden eller med meget lidt kendskab til sproget.
Vi arbejder med dialogen i form af spørgsmål/ svarteknik, samt ordforrådsøvelser til indlæring af nye ord.

NIVEAU 2
For dig, der kan lidt af sproget (har haft mindst én sæson), og som ønsker at arbejde videre med dialogen og gradvist kunne føre en lidt længere samtale.
Vi læser lette tekster sammen og taler om dem. Vi arbejder også lidt med skriftlige/grammatiske øvelser, så du lærer at bygge en sætning op fra bunden.

NIVEAU 3

For dig, der kan gøre dig forståelig på sproget i hverdagssituationer, men ønsker at tale et mere flydende fremmedsprog.
Vi læser og taler sammen om relevante emner og har sideløbende skriftlige/ grammatiske øvelser.

NIVEAU 4
For dig, der kan tale og forstå sproget rimelig godt, men ønsker at lære nye ord og vendinger og blive mere sikker i samtalen.
Vi læser og diskuterer relevante emner og har sideløbende skriftlige/grammatiske øvelser.

NIVEAU 5

For dig, der kan kommunikere rimelig flydende på sproget, men ønsker dels at vedligeholde det, du kan, dels at lære nye ord og vendinger.
Vi læser og diskuterer relevante emner og har sideløbende skriftlige/ grammatiske øvelser.

NIVEAU 6
For dig, der kan kommunikere på sproget, men som ønsker dels at vedligeholde det, du kan, dels at lære at tale mere nuanceret.
Vi læser og diskuterer relevante emner og har sideløbende skriftlige/grammatiske øvelser.

AVANCERET
For dig, som kan kommunikere flydende på sproget.

FORTSÆTTERE
For dig, der har haft mindst en halv sæson med sproget på det pågældende niveau, mindst 20 lektioner. 

SAMTALE/CONVERSATION
For dig, der kan tale og forstå sproget, men som ønsker dels at vedligeholde det, du kan og dels at tale mere nuanceret.
Vi diskuterer, hvad der måtte røre sig i form af frie emner eller relevant læsestof. Skriftlige/ grammatiske øvelser kun efter ønsker og behov.

TIL REJSEBRUG
For dig uden eller med et mindre kendskab til sproget.
På disse hold er der fokus på at opbygge et ordforråd, så du kan bestille mad, spørge om vej og klare dig igennem de mest almindelige situationer på en rejse i udlandet.

INTENSIV
Her undervises der over en kortere periode og tempoet er lidt hurtigere end ved længerevarende forløb.