Praktiske oplysninger

Tilmelding kan ske på følgende måder

Her på siden,
ring til FOF Aalborg på tlf. 98 13 82 33
eller direkte på kontoret på adressen:

Jernbanegade 14
9000  Aalborg

Foredrag

Tilmelding/ betaling af foredrag sker via hjemmesiden www.fof-aalborg.dk, hvor billetter printes ud og forevises ved indgangen.

Har du ikke mulighed for at booke via en computer, kan billetter købes kontant ved personlig henvendelse ved FOF, Jernbanegade 14, 9000 Aalborg.

Købte billetter kan ikke refunderes.

Kursusgebyr

Kursusgebyret er anført ved de enkelte kurser. Rabatprisen gælder for personer, der tilhører en af følgende grupper og bor i Aalborg Kommune: 

- Arbejdsledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Studerende med gyldigt studiekort samt berettigelse til SU
- Personer på 65 år og derover

Betingelser

Bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt. Manglende betaling bliver ikke betragtet som afmelding. Framelding kan ske indtil 10 dage før kursusstart. Det indbetalte beløb vil da blive tilbagebetalt, men med fradrag af 60 kr. i administrationsgebyr. Tilbagebetaling af kursusgebyr senere end 10 dage før kursusstart er ikke muligt. Hvis FOF må aflyse et kursus tilbagebetales det fulde kursusgebyr. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 50 kr.

Gælder alle fag

Der tages forbehold for ændringer, trykfejl og lærernavne, idet en lærer kan blive forhindret i at gennemføre den aftalte undervisning.

Om webstedet

FOF betragter også de oplysninger der modtages via internet som fortrolige og f.eks. e-mail adresser, telefonnumre m.m. vil ikke blive videregivet til trediemand. Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer som FOF er uden indflydelse på.