Herrens veje - og menneskets

Herrens veje – og menneskets

Af: Klummeskribent, Søren Peter Hansen: Direktør hos FOF Aarhus


Min familie, dvs. min hustru og vores fire - nu voksne - børn, og jeg boede gennem 16 år i en præstegård på Djursland, hvorfra jeg virkede som præst og provst. Derfor har vi - uden at vi har haft familieråd - naturligvis en anden tilgang til tv-serien ”Herrens Veje” end de fleste mennesker umiddelbart har. Min familie har på godt og ondt haft meget af det, tv-serien præsenterer og repræsenterer, tæt inde på livet og i visse sammenhænge sågar haft sammenlignelige situationer helt inde under huden.

Konflikterne i ”Herrens Veje” er eksistentielle samtidig med, at mennesket for en gangs skyld ikke er alene. Videre konfronteres vi med en moderne tid, en form for højhastighedstid og en tilgængelighedskultur, hvor det at mødes om fordybelse, samtaler og faste traditioner i et vist omfang er truet.

Derfor formoder jeg også, at der blandt tv-seriens bagmænd er et håb om, at mange vil finde rum til sammen at se og tale om ”Herrens Veje”, og at det kan give en ekstra forståelse for de store spørgsmål i tilværelsen.
Kristendommen giver for mig at se, uanset hvordan den end præsenteres i tv-seriens forskellige afsnit, nemlig mulighed for at se livet som en gave og dermed som noget, jeg ikke selv har skabt.

Det giver en vis ydmyghed at tro på, at alting ikke er min egen fortjeneste, og at der altid er noget, der er større end mig. I det er der også en tryghed og en frisættelse, for hvis alting ikke er min fortjeneste, er det heller ikke alting, der er mit ansvar.

Uagtet af mine personlige, pastorale og teologiske erfaringer og oplevelser kan præge vurderingen af tv-serien, så ser jeg et potentiale i tv-serien for enhver, der ser og følger med, til at føle sig repræsenteret som menneske. Som en kompleks skabning, der elsker, føler, søger bekræftelse, tvivler, diskuterer, griner, hjælper, støtter, og hvad vi mennesker ellers gør.

Måske kan tv-serien komme til at gøre en forskel for den måde, vi tænker om kirke og tro. Ikke på baggrund af tv-serien i sig selv, men på baggrund af den samtale, ”Herrens Veje” giver anledning til at skabe.