Kreativ tænkning

Inspiration: Kreativ tænkning

Af: Klummeskribent, Søren Peter Hansen: Direktør hos FOF Aarhus

Alle mennesker har en iboende evne til at tænke kreativt. Og kreativ tænkning er i og for sig ligesom et maratonløb. At forberede kroppen til fysisk udholdenhed er akkurat ligesom at forberede vores hjerner til at tænke kreativt.
Hvis vi vil tænke kreativt, er det med andre ord væsentligt at træne evnen. Og i det mentale træningsrum er det endvidere afgørende, at vi medbringer en god portion åbenhed, fleksibilitet, nysgerrighed, engagement, motivation og udholdenhed samt målbevidsthed.
Ofte glemmer vi dog denne slags træning. Vi træner ganske enkelt ikke nok.

Det stiller os i et dilemma. For i vores samtid bliver vi ofte mødt af krav om at være kreative, og gerne midt i at vi er i gang med noget andet. Men vi er simpelthen uforberedte.
Nu er tænkning lige så naturligt som at trække vejret eller gå en tur. Derfor tager vi det nærmest for givet og opfatter det som helt naturligt.
Det korte af det lange er ikke overraskende, at kreativ tænkning handler om, hvordan vi tænker. Men mange af os beskæftiger os i dagligdagen ikke med, hvordan vi kan udfordre og udvikle måden, vi tænker på.
Det siges, at hvis vi vil være kreative, skal vi gøre noget andet, end vi plejer. Og vi skal tvinge hjernen til at følge andre tankebaner end de vante. En løs betegnelse for kreativitet går som bekendt på, at det er menneskets evne til at skabe noget nyt, noget overraskende eller noget hidtil uset.

Men hjernen vil som oftest tage den lette og nemme vej. Hjernen er vant til at få struktur på tingene, så processerne kan gå endnu hurtigere og mere effektivt. Det er en måde at stakke informationerne på i hjernen og gøre processerne automatiske. Og det gør, at vi kan agere relativt hurtigt fra analyse til handling.
Omkostningen er, at det indsnævrer vores evne til at tænke bredt og til at tænke kreativt. Vi udfordrer ikke formodninger, men drager hurtigt konklusioner og skaber dermed barrierer for alternative veje for tankerne.