FOF INSPIRATION

ARTIKEL

FÆLLES INTERESSE FOR SPROG

Fællesskaberne og det sociale er en stor motivationsfaktor, men går på ingen måde ud over fagligheden.
Billede af FVU-underviser Inge Bergland
ARTIKEL

Grammatik er hard fun

Underviser Inge Bergland fortæller om glæden ved at undervise i FVU- og ordblindedansk.
Billede af spanskunderviser Esther Cantón Serrano
ARTIKEL OG VIDEO

Plads til nysgerrighed og nørderi

Underviser Esther Cantón Serrano fortæller om deltagernes motivation for at gå til spansk.
Billede af kursist fra FVU-undervisning hos FOF Aarhus
ARTIKEL

Sprog er nøglen til andres kultur

En kursist fortæller om sit store udbytte ved FVU-undervisning hos FOF Aarhus