Dansk og matematik

Dansk for ordblinde

billede af ordblindeundervisning

Gratis undervisning for ordblinde hos FOF Aarhus

Er du ordblind eller i tvivl om, hvorvidt du er det? Vil du gerne styrke dine færdigheder inden for læsning, stavning eller skriftlig fremstilling? Så har FOF Aarhus et gratis kursus til dig. Sammen med kompetente undervisere har du mulighed for at forbedre din evne til at læse, stave eller skrive. 

Ordblindhed kan være en stor hæmsko i en verden, hvor meget kommunikation foregår skriftligt. FOF Aarhus kan hjælpe dig med at styrke dine faglige kompetencer inden for læsning, stavning eller skriftlig fremstilling både i hverdags- og arbejdssammenhæng. I vores gratis undervisning til voksne ordblinde bliver du undervist på små hold med 4-6 deltagere. 

Før du kan begynde på ordblindeundervisningen, skal du visiteres. Det sker blandt andet gennem en test, som vil vise, om du er berettiget til ordblindeundervisning samt hvilket indhold, undervisningen skal have.

Testen har til formål at finde ud af

  • Hvilke faglige mål du skal arbejde hen mod
  • Hvor mange timer du skal undervises
  • Om du vil få størst udbytte af at have ene-undervisning eller være på et lille hold
  • Om kompenserende IT kan være en hjælp for dig i din hverdag.

Kontakt
Kontakt Lone Husted Kristensen hos FOF Aarhus for vejledning og tilmelding til test
Telefon: 8612 2955
E-mail: lone@fof-aarhus.dk

DANSK OG MATEMATIK

Ordblindeundervisning

”Man må gøre op med tanken om, at man er dum, fordi man er ordblind”.