Foredrag og kultur

Ann-Elisabeth Knudsen: Hjerne, leg og dannelse

Ann-Elisabeth Knudsen. Foto: Anne Kring

Ann-Elisabeth Knudsen, forfatter og foredragsholder, holder foredrag med afsæt i sin nye bog.

Vi har fået en ny formålsparagraf dagtilbudsloven som skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og hvor legen er grundlæggende. Dannelsesbegrebet og legens betydning er nye toner på 0-6 års området.

Men skal børn så kun lege noget bestemt for at blive gode til sprog eller matematik, eller har legen en betydning i sig selv?
Den nyeste hjerneforskning har testet forskellige typer af lege – også frie lege – for at finde ud af, hvordan det påvirker børns hjerner og udvikling.

Kan nogle typer af lege f.eks. modvirke børns stress?

Dannelse med børn, hvilken betydning har det for børns selvopfattelse og selvværd – hvad gør vi i praksis?

Hvordan hjælper forskellige typer af lege og en dannelsespraksis med børn dem til at blive velfungerende, glade, motiverede og lærelystne?

Foredraget er baseret på Ann-Elisabeth Knudsens kommende bog om emnet.

Se kort over Via Aarhus Campus