Foredrag og kultur

Per Schultz Jørgensen: ROBUSTE børn

Billede af foredragsholder Per Schultz Jørgensen

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1

Begrebet robusthed har brug for en positiv opskrivning. Med en robust karakter kan børn møde verden med tillid og rumme modgang. Per Schultz Jørgensen opfordrer i sin nye bog ”Robuste børn” til, at vi tager robusthed alvorligt. 

Robusthed handler ikke om en tigeropdragelse, hvor vi hele tiden skal have børnene til at præstere og få høje karakterer. Det handler i højere grad om dannelse af en stærk personlighed, så de får en indre robusthed og en personlighedsstruktur, hvor det hele ikke handler om dem selv.

Læs mere

”Det kan være rigtig svært for nutidens børn at holde fokus og koncentrere sig, klare almindelige udfordringer i hverdagen og forstå deres rolle i fællesskabet”, mener han. ”Det skyldes især den alt for frie børneopdragelse, som forældre i et par generationer har praktiseret".

Efter mange år med stor frihed i opdragelsen, sidder vi så her i 2017 og ved at blive klar over, at der skal andre boller på suppen. Den totale frihed er simpelthen for meget at forvalte for børn i en tid, hvor forandringerne er så store”. Det kan eksempelvis være, at børnene får lov til at spille alt det iPad, de vil, se uhæmmede mængder af Netflix, men også at de ikke får givet noget ansvar i hjemmet.