Foredrag og kultur

Sensitive børns trivsel

Foredragsholder Susanne Møberg. Foto kreditering: Dott Ovesen:
Antallet af børn, der viser tegn på stress er stigende, og det er vigtigt at sætte ind over for.
Det gælder alle børn. Men sensitive børn er i særlig grad udsatte for at udvikle stress.
Kom og få en grundig forståelse for, hvad det vil sige at være et sensitivt barn. Du får konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan skabe de bedste betingelser for det sensitive barns trivsel i dagligdagen.
Foredraget henvender sig til fagpersoner og til forældre til sensitive børn.